tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017

Cập nhật tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017

Tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017 hoàn thành đổ bê tông tầng 15 block southern, thi công cốt pha tầng 10 block central, thi công sàn tầng 10 block northern, công tác thi công và an toàn lao động công trình được đảm bảo.

Một số hình ảnh tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017

tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017
Block Southern – Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15
tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern
tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern
tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017
Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central
tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017
Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central
tiến độ thi công Saigon Mia tháng 9/2017
Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Northern
Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Northern
Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Northern

Dự án Saigon Mia đang được đảm bảo tiến độ thi công từng ngày, hiện nay Saigon Mia số lượng căn hộ còn lại khoản 50 căn quý khách có nhu cầu vui lòng đăng kí thông tin tại wedsite hoặc liên hệ Hotline 0938228817

ĐĂNG KÝ

.
.
.
.