Tiến độ thi công Moonlight Residences tháng 9/2017

Cập nhật tiến độ thi công dự án Moonlight Residences tháng 9/2017

Tiến độ thi công Moonlight Residences tháng 9/2017; Block Athi công cốt thép cốt pha sàn tầng 3; thi công cột sàn tầng 4 Block A; thi công lắp dựng cốt pha cốt thép sàn tầng 3 Block B; thi công thép cột tầng 4 block B.

Một số hình ảnh Tiến độ thi công Moonlight Residences tháng 9/2017

Tiến độ thi công Moonlight Residences tháng 9/2017
Tổng quan bock A
Thi công cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 block A
Thi công cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 block A
Thi công cột sàn tầng 4 block A
Tổng quan block B
Thi công cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 block B
Thi công cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 block B
Thi công cột sàn tầng 4 block B

 

ĐĂNG KÝ

.
.
.
.