Tiến độ thi công Moonlight Park View tháng 08/2017

Tiến độ thi công Moonlight Park View Bình Tân đến tháng 08/2017

Tiến độ thi công Moonlight Park View Bình Tân tháng 08/2017 chính thức làm lễ cất nóc, thi công phần hoàn thiện, xây tường bao đến tầng 14 Block C; tô tường căn hộ tầng 14 block C; bả sơn Matit đến tầng 6; Lắp đặt hệ thống M&E tầng 11.

Một cố hình ảnh Tiến độ thi công Moonlight Park View

Tiến độ thi công Moonlight Park View
Lễ cất nóc dự án Moonlight Park View

 

Tiến độ thi công Moonlight Park View
Đã cất nóc Block A & B
Tiến độ thi công Moonlight Park View
đã cất nóc Block A & B
Xây tường bao căn hộ tầng 17 block A, B
Tô tường căn hộ tầng 9 block A, B
Bả sơn matit tầng 6 block A, B
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 11 block A, B
Đã cất nóc Block C
Đã cất nóc Block C
Xây tường bao căn hộ tầng 14 block C
Tô tường căn hộ tầng 14 block C
Bả sơn matit tầng 6 block C
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 11 block C

Để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm căn hộ Moonlight Park View quý khách hàng vui lòng đăng kí thông tin tại Wedsite hoặc liên hệ Hotline 0938228817

ĐĂNG KÝ

.
.
.
.