Tiến độ dự án

Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Biên Hòa New City đến tháng 10/2018

Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018 chủ đầu tư hoàn hoàn thiện các trục đường lớn 24m, 18m và một số trục đường 15m sang lấp mặt bằng đồng thời các khu Hưng Vượng, Phú Gia, Khang Thịnh, Vĩnh Quý và Mỹ An
Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018
Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018 sang lấp mặt bằng và hoàn thiện các trục đường lớn khu Phú Gia
Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018 hoàn thiện trục đường 24m khu Hưng Vượng
Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018 chủ đầu tư hoàn hoàn thiện các trục đường lớn 24m, 18m và một số trục đường 15m sang lấp mặt bằng đồng thời các khu Phú Gia
Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018
Tiến độ dự án Biên Hòa New City tháng 10/2018 – hoàn thiện trục đường 18m, 15m và sang lấp mặt bằng Khu Khang Thịnh và Hưng Vượng
Chủ đầu tư đang sang lấp mặt bằng và phân đường khu Khang Thịnh
Biên Hòa New City đang được chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ xây dựng hoàn thiện các cơ sở hạ tầng

Để có thông tin chính xác và trung thực nhất, đồng thời đảm bảo quyền lợi của quý khách. Vui lòng liên hệ Phòng quản lý dự án của Chủ đầu tư. Hotline: 0938 22 88 17 (24/24)